ผู้สมัครเข้าระบบ
 
 
เลขประชาชน 
 
วัน/เดือน/ปีเกิด 
/ /
   


คำแนะนำ
1. ผู้สมัคร เข้าระบบ เพื่อปรับปรุงข้อมูล ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ
2. เลขประชาชน คือ เลขประชาชนของนักเรียน
ที่ได้ลงทะเบียนในระบบไว้
3. วัน/เดือน/ปีเกิด คือ ข้อมูล วันเกิดของนักเรียนที่ได้ลงทะเบียนในระบบไว้