ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. เพื่อเข้าแข่งขัันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • นายมาณพ วงษ์คำ เลขานุการศูนย์ฯ โทร 081-9764010 , 086-2545431 หรือ LINE ID 0834661985