ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ค่าย1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายรายละเอียดประกอบการเตรียมตัวสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ศูนย์อบรมค่าย 1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ศูนย์อบรมค่าย 1 โรงเรียนบุญวัฒนา
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • นายมาณพ วงษ์คำ เลขานุการศูนย์ฯ โทร 081-9764010 , 086-2545431 หรือ LINE ID 0834661985